×
  • آمادگی برای دوران بالندگی و افتخار (مخصوص کارکنان ودجا در دو سال پایانی خدمت)

    معاونت منابع انسانی ودجا - مدیریت امور وابستگان

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read